Contact

Neem contact op met Fronnie Biesma:
fronnie@ondertussenonderweg.nl

Bestuursleden
Kobus de Boer (voorzitter), Eric van Sadelhoff (penningmeester), Monique Hoving (secretaris)
De bestuursleden zijn onbezoldigd.
KNSM laan 421, 1019 LG Amsterdam

Beleidsplan >>

Jaarverslag 2022 >>

De stichting OndertussenOnderweg is een culturele ANBI.
Dit betekent dat de Belastingdienst onze organisatie erkent als een Algemeen Nut Beogende Instelling.
Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in hun aangifte inkomstenbelasting een gift aan een culturele ANBI met 1.25 verhogen en als gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1.5 keer het bedrag van een dergelijke gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Bankrekeningnummer: NL87 SNSB 0783 3574 00 

RSIN / fiscaal nummer: 859341689
Registratienummer Stichting Geef Gratis: 9655