Contact

Neem contact op met Fronnie Biesma:
fronnie@ondertussenonderweg.nl

Bestuursleden
Kobus de Boer (voorzitter), Eric van Sadelhoff (penningmeester), Monique Hoving (secretaris)
De bestuursleden zijn onbezoldigd.
KNSM laan 421, 1019 LG Amsterdam
Beleidsplan >>

Jaarverslag 2020 >>
Jaarrekening 2020 >>
Jaarverslag 2019 >>

De stichting OndertussenOnderweg is een culturele ANBI.
Dit betekent dat de Belastingdienst onze organisatie erkent als een Algemeen Nut Beogende Instelling.
Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in hun aangifte inkomstenbelasting een gift aan een culturele ANBI met 1.25 verhogen en als gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1.5 keer het bedrag van een dergelijke gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

RSIN / fiscaal nummer: 859341689
Registratienummer Stichting Geef Gratis: 9655