Ondertussen

Wereldwijd zijn 60 miljoen mensen op de vlucht, onderweg naar ergens waar het veilig is. En wereldwijd worden vluchtelingen in eerste instantie opgevangen in kampen. Plekken die ontstaan of gebouwd worden en nauwelijks tot geen deel uitmaken van de omgeving. Dat is zo in de enorme vluchtelingenkampen buiten en aan de grenzen van Europa maar ook in en rond de asielzoekerscentra (azc’s) in een klein land als Nederland.

Bij het ontwerp en bij de inrichting van die kampen en azc’s is noodhulp de drijfveer om een tijdelijke voorziening te bouwen. Vanuit de ontvangende samenleving worden voorzieningen geboden aan de ‘samenleving van vluchtelingen’. Die tijdelijkheid groeit meestal uit tot een langdurige aanwezigheid. En zo groeien er twee gemeenschappen die niet van elkaar profiteren en die niet samen bijdragen aan een groter geheel.


  • Wankelen
    Armando – Der Baum – 1992 – Olie op doek – Museum Belvédère, schenking Tiete Hoepman. Geboren in 1962 hoorde ik tot een generatie voor wie veilig zijn een gegeven was. Oorlog, angst, geweld, vervolging was iets van toen, van daar, uit de verhalen van… Lees meer: Wankelen
  • De opvang van asielzoekers kan anders
    Door Fronnie Biesma, Leon Sonnenschein, Mark van Twist – Introductie Asielzoekerscentra lijken een vanzelfsprekend gegeven in onze ederlandse samenleving. Zo logisch als windmolens, steden, dorpen, scholen en bejaardentehuizen. Eigenlijk niet meer weg te denken. Maar bij nader inzien is dat toch een vertekend beeld. Nog… Lees meer: De opvang van asielzoekers kan anders